Achtergrond

COMPETITIE ivn TINY FOREST IN EIGEN ACHTERTUIN

In het voorjaar van 2019 schreef IVN Natuureducatie een soort wedstrijd uit. In navolging van de gemeentelijke Tiny Forest van 200m2 konden particulieren zich aanmelden voor het aanplanten van een 100m2 groot bosje in de eigen achtertuin. Uit de 130 inzendingen werden 20 locaties geselecteerd om deel te nemen, waaronder wij.

(Klik voor vergroting)

Wij zijn Raoul en Hilde. Samen met onze drie kinderen wonen wij sinds de zomer van 2016 in een eeuwenoud huis met een grote achtertuin van 2500m2 grenzend aan de Geul. In onze motivatie schreven wij onder andere:

Wij vinden het belangrijk om onze drie kinderen mee te geven dat ze goed voor onze aarde moeten zorgen. Wij geloven dat bomen erg belangrijk zijn voor het leefmilieu voor mens en dier. De aanleg van een Tiny Forest in onze eigen tuin zou daaraan concrete invulling geven.”

En wat hebben we nu precies gewonnen? IVN Natuureducatie verzorgt een tweedaagse cursus, een tegemoetkoming in de kosten van 750 euro en begeleiding middels een online ontmoetingsplek voor de 20 deelnemende locaties. Wij moeten beloven het bosje voor maart 2020 aan te planten, het bosje 10 jaar te laten staan, de voortgang te fotograferen en deel te nemen aan allerlei natuurtellingen zoals van vogels en bodemleven.

Kort voor de bekendmaking van de geselecteerde locaties overleed Tjaart Imbos. Hij was zeer actief voor de PGP, de lokale sociale groene duurzame politieke partij waarvoor Hilde in de gemeenteraad zit. Dat inspireerde ons om het bosje in wording Het Imbos te noemen. Uiteraard met toestemming van de familie.

Advertentie